2018 m. balandžio 15 d., sekmadienis

#Keli perlai iš tarpukario Lietuvos spaudos...

                    


                        Ir kiaulės sugeba įvertinti muziką

                      Telšiuose, darydamas bandymus dviejų kiaulių tvarte, pastatė gramofoną, kuris grojo simfoniją. Kiaulės nuleido uodegas ir vaikščiojo aplink gramofoną gana gerai išlaikydamos muzikos ritmą ir noriai klausydamos muzikos griežimo. Bet kada paskui buvo uždėta džiazo plokštelė ir muzika pradėjo "going round and round", tai kiaulės užrietė savo uodegas ir demonstratyviai išėjo iš tvarto, nepakęsdamos tokios "elvilizuotos" muzikos.

                      "Žiemaičių prietelius", 1936 m. rugsėjo 6 d. Nr. 34.

---

                      Juodos panagės - išsiskyrimo priežastis

                      Vienas prancūzų teismas pripažino, kad juodi vyro panagiai gali būti ganėtina priežastimi vedybas perskirti. Viena artistė tuo motyvu norėjo atsiskirti nuo savo vyro, kadangi jo juodi panagiai niekino jos, menininkės, garbę, Teismas juos išskyrė. Vyrai, valykitės panagius.

                      "Vakarai", 1936 m. sausio 21 d.

---

                      Kaip reklamuojasi japonai

                      Vieno Berlyno laikraščio korespondenta s pateikia ištraukas skelbimų iš japonų laikraščių. Jos tiek charakteringos, jog mums tikrai įdomu bus jas perskaityti. Štai: "mūsų kilimai tiek pat švelnūs kaip naujagimio kūdikio oda", "prekės pristatomos artilerijos šovinio greitumu", "mūsų arbata gaminama bei paruošiama tiek pat rūpestingai ir maloniai, kaip mylintis vyras žiūri savo žmonos", "mūsų tapetai praktiški ir tiek pat nesidėvi, kaip kad dramblio oda", "lankykite mūsų krautuves. Tamstas ypatingai atydžiai sutiks mūsų krautuvėse. Mūsų tarnautojai tiek pat mandagūs ir malonūs kaip tėvas, kuris neturi kraičio savo dukteriai, ir kuris, tačiau nori ją išleisti už vyro", "Tad lankykite mūsų krautuves, mes sutiksim tamstas visados, kaip saulės spindulys, nušviečiantis dangų, po apsiniaukusios dienos."

                      "Sekmadienis", 1933 m. gegužės 14 d., Nr. 20

---

                      Mirė didžiausias anglų keistuolis

                      Šotlandijoje, Breklechersto miestelyje, mirė eidamas 88-uosius metus pats dižiausias Anglijos keistuolis - Džeimsas Patersonas.
                      Grįžęs gimtinėn, Patersonas pasirodė esąs didelis arklių sporto mėgėjas, tačiau lygiai priešingai nemėgo, tiesiog neapkęsta moterų.
                      Per paskutiniuosius 30 metų jo dvaran nebuvo įžengusi nei viena moteris; visi tarnai buvo išimtinai vyrai, be to, buvo reikalaujama, kad kiekvienas tarnas būtinai būtų gimęs 1846 metais, tai yra tais pačiais ką ir Patersonas. Ir dar tarnas turėjo būti vienodo ūgio, kaip ir ponas, ir nešioti tokios pat spalvos plaukus. Nešioti barzdą buvo griežtai draudžiama.
                      Užtat Patersonas buvo labai geras savo tarnams, sodindavo juos kartu su savimi prie vieno stalo ir, dabar, miręs, paliko jiems visą savo turtą, - apie vieną milijoną svarų sterlingų. Niekas iš giminaičių negavo nei vieno penso.
                      Patersonas turėjo mylimą šunį, Dorą. Palikime nurodyta, kad tuojaus pat po Patersono mirties, šunį reikia nužudyti ciano kaliju ir palaidoti greta su šeimininku. Ant kapo keistuolis liepė padaryti lentą su užrašu: "Čia guli Džeimsas Patersonas ir jo šuo Dora".
                      Vietos valdžia vis tik tačiau neleido išpildyti Patersono valios: šuo buvo nunuodytas, bet jį palaidojo šunų kapose, o keistuolį šeimos rūsyje.

                      "Sekmadienis", 1934 m. liepos 8 d., Nr. 27.

---

                      Kuri žvairakė, ta gražuolė

Dabar įeina madon žvairos akys. Daugelis pasaulio gražuolių nori turėti žvairas akis. Vyrai sako, žvairos akys turi savyje didesnę šypseną ir koketavimo išraišką, veidas atrodo linksmesnis ir simpatiškesnis. Pranašauta, kad neužilgo ir mūsų moterys pradės piaustyti savo akutes.

                      "Jaunimo pasaulis", 1930 m., Nr. 1.

---

                      Kaip kavalieriai siūlosi panelėms

"Skubinuos pasisiūlyt, nes jau, regis, apie 30 metų turiu. Pradėsiu nuo asabos. Juozas. Teistas ir baustas nebuvau. Jokių fizinių bei psichinių defektų kol kas neturiu. Vodkės negeriu, bet fokstruoju ir čiuožiu. Ilgumo esu 1,77 mtr. Visuomet optimistiškai nusistatęs. Siunčiu tik prabną atvaizdą, nes mordamozas nepadarė tikrųjų. Patikti pretenzijų nereiškiu, nes turiu žemaitišką snukį."


                      "Jaunųjų pasaulis", 1930 m., Nr. 1.

---

Visus "perlus" galite rasti knygoje "Duokit fraką" (https://www.goodreads.com/book/show/25512162-duokit-frak)

#Noriu saulės

Kiekvieną rudenį jaučiu stiprų saulės šviesos deficitą. Pradedu plaukioti melancholijos baseine. Atėjus žiemai plaukiojimas tampa nardymu. T...